Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011

05. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1.4.2011, Stran: 695

V »Javnem razpisu za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011«, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 20, z dne 18. 3. 2011, se spremeni tretja točka, in sicer v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati delodajalec za kandidiranje na javnem razpisu.

Besedilo se spremeni tako, da se črtata besedi »kot sledi« in v nadaljevanju alinea:

– pretežni obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 18 tednov) je oziroma bo v celoti izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 2. oziroma 1. letniku.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: http://www.skladkadri.si/.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011024.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj