Davki, za katere je možen odlog ali obročno plačilo

Davki, za katere je možen odlog ali obročno plačilo

29. 03. 2011

Objavljeno: Data d.o.o., 14.3.2011, http://data.si/

Odlog ali obročno plačilo davka je mogoče le v primeru, da ne gre za akontacijo davka ali davčni odtegljaj.

To natančneje pomeni, da davčni organ lahko dovoli odlog ali obročno plačilo davka, ki se šteje kot dokončni davek. Dokončni davki so npr. davek od dohodkov pravnih oseb po davčnem obračunu, dohodnina po informativnem izračunu dohodnine ali odločbi, davek na promet nepremičnin, davek na dividendo itd.

Ne morete zaprositi za odlog ali obročno plačilo akontacije dohodnine, ki ste jo kot samostojni podjetnik ugotovili v davčnem obračunu!

Pogoji za odlog ali obročno plačilo

Zakon o davčnem postopku določa različne pogoje posebej za fizične osebe in posebej za gospodarske subjekte.

Če je zavezanec fizična oseba, mora dokazati, da bi s plačilom davčne obveznosti bilo ogroženo zavezančevo preživljanje.

Za gospodarske družbe (oziroma za plačevanje davkov iz opravljanja dejavnosti) je po zakonu možen le odlog ali obročno plačilo, odpis davka pa ne. Zavezanec mora dokazati, da bo s plačilom davka podjetju povzročena hujša gospodarska škoda.

Kriteriji za dokazovanje hujše gospodarske škode

Kriterije določa Zakon o davčnem postopku:

  • zavezanec je plačilno nezmožen oziroma nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov,
  • plačilna nezmožnost ali izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov je nastala iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati,
  • zavezancu grozi hujša gospodarska škoda,
  • odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Kriterij za nelikvidnost je več kot 2 meseca zamude z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska obveznosti zavezanca, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo obveznosti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj