Začeli teči roki po ZPreZP in ZDDV-1D

Začeli teči roki po ZPreZP in ZDDV-1D

29. 03. 2011

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 17.3.2011, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Verlag Dashöfer

V torek, 15. marca, sta bila v Uradnem listu objavljena zakona, ki začneta veljati z dnem 16.3.2011. V nadaljevanju sledijo podrobnosti o rokih, ki so začeli teči po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih in Zakonu o davku na dodano vrednost.

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Če pogodba, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, ne določa roka za izpolnitev denarne obveznosti in je upnik že izpolnil svojo nasprotno pogodbeno obveznost, dolžnik pa še ni v zamudi s plačilom svoje denarne obveznosti, začnejo v primeru, da plačilni rok ni dogovorjen, roki za določitev plačilnega roka teči s 16. marcem 2011.

Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni, le izjemoma se bodo lahko podaljšali na največ 120 dni, če se bosta o tem pisno dogovorili pogodbeni stranki in ne bo šlo za očitno nepravičen pogodbeni dogovor.

Ta zakon ne ureja posledic zamude s plačilom denarne obveznosti, če je zamuda nastala pred 16. marcem 2011.

Hkrati se uvaja obvezna prva prijava v večstranski pobot medsebojnih obveznosti. Denarno obveznost bo moral v sistem večstranskih pobotov prijaviti dolžnik.

Ne glede na to, da je zamuda nastala pred 16. marcem 2011, mora dolžnik prvič prijaviti svojo obveznost, z izpolnitvijo katere je bil že v zamudi pred 16. marcem 2011, v sistem obveznega večstranskega pobota v mesecu dni po uveljavitvi zakona.

Dolžnik prijavi denarno obveznost do posameznega upnika. Prijava mora vsebovati: davčno številko upnika, datum in številko računa, datum nastanka zamude, znesek neporavnane denarne obveznosti po računu in zaporedno številko prijave.

AJPES bo skladno z določili drugega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) izvedel prvi večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti v državi dne 15. aprila 2011. Na ta dan bo izvajal v mesecu aprilu tudi prostovoljni večstranski pobot, doslej predviden po urniku 6. aprila 2011.

Ker se bo obvezni večstranski pobot izvajal v celoti elektronsko in se morajo poslovni subjekti, ki doslej niso sodelovali v prostovoljnem ePobotu AJPES, na njegovo izvedbo tehnično pripraviti, vam sporočamo, da bo moral vsak poslovni subjekt za prijavo v obvezni pobot:

  • imeti vsaj eno kvalificirano digitalno potrdilo,
  • prijaviti podatke v vsebini, kot jo določa ZPreZP, in v strukturi zapisa, ki ga bo v tem tednu določil AJPES, ter
  • prijavo v obvezni pobot oddati prek spletne strani AJPES.

Vse informacije za navedeno tehnično pripravo na obvezni večstranski pobot bo AJPES začel objavljati v tem tednu. Objavljal bo tudi odgovore na najpogostejša vsebinska vprašanja, povezana z izvajanjem ZPreZP, v njegovi pristojnosti.

Po nastanku zamude, če je ta nastala 16. marca ali kasneje, mora dolžnik denarno obveznost elektronsko prijaviti v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu sistema obveznega večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude. Prijava se šteje za opravljeno, če je sprejeta v sistem v trenutku, ko upravljavec zapre vnos za posamezni krog pobota.

Upravljavec zagotavlja obvezni večstranski pobot denarnih obveznosti enkrat mesečno. Vlada Republike Slovenije do 31. decembra 2011 začne postopek podelitve koncesije za upravljanje sistema obveznega večstranskega pobota. Upravljavec je do zaključka postopka AJPES, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2012.

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)

Novela zakona o DDV določa, da mora zavezanec za DDV, ki je že uveljavil odbitek davka, čeprav računa še ni plačal, povečati svojo davčno obveznost v višini prej uveljavljenega odbitka. Če odbitka še ni uveljavil, pa ga ne bo smel uveljaviti. Ko bo račun dobavitelju plačal, bo lahko odbitek DDV uveljavil naknadno v davčnem obdobju, v katerem je račun plačal.

Ta zahteva pa se ne nanaša na račune, na podlagi katerih davčni zavezanec prijavi denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih.

ZDDV-1D začne veljati 16.3.2011. Ta zakon se ne uporablja za račune, izdane pred tem datumom.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj