Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2011

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2011

29. 03. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25.3.2011, Stran: 624

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:

– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,

– B – projekti podjetništva,

– A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti,

– ter C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo.

Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt, so na narodnostno mešanih območjih z madžarsko in italijansko narodnostno skupnostjo.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so velika (razen pri namenu A1), srednje velika, mala in mikro podjetja.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 2.300.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 300.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roki za oddajo prijav so: prvi rok 29.4.2011, drugi rok 15.6.2011, tretji rok 19.8.2011 in četrti zadnji rok 7.10.2011. Za oddajo prijav velja poštni žig na oddani priporočeni pošiljki ali vloga oddana osebno na sedežu Sklada, do posameznega roka do 14. ure. Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.

Dodatne informacije: Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53, vsak delavnik v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se jo posreduje po naročilu preko elektronske pošte. Javni razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/ ali www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj