Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v občini Ajdovščina v letu 2019

Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v občini Ajdovščina v letu 2019

15. 10. 2019

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 26. 9. 2019, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je:

  • štipendiranje dijakov in študentov, z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje dijakov in študentov ter
  • podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja. 

Občina Ajdovščina v letu 2019 razpisuje:

1.) 4 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer:

  • 2 štipendiji za poklic strojnega tehnika,
  • 2 štipendiji za poklic elektrotehnika.

V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendije za poklic pod posamezno alinejo te točke, se lahko štipendije podelijo za katerikoli poklic naveden v tej točki.

Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

2.) 10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin

Občinske štipendije se dodelijo za šolsko leto 2019/2020. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.) nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

  • izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in
  • izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina predvidenih proračunskih sredstev namenjenih za občinske štipendije in za štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020 znaša za leto 2019 2,580 €, za nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v letu 2019 pa 2.500 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Rok za oddajo vlog je petek, 18. 10. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba: Jerica Stibilj, Tel: (05) 365 91 37, v času uradnih ur organa, ali po elektronski pošti: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si. Razpisno dokumentacijo se lahko v razpisnem roku prevzame tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj