Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

15. 10. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 11. 10. 2019, Stran: 2081

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh pilotnih projektov, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS), ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: ZSVI), in so namenjene:

  • usposabljanju za samostojno življenje,
  • vseživljenjskemu učenju,
  • prebivanju s podporo in
  • ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.

Cilji razpisa: Ključni cilji javnega razpisa so:

  • razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,
  • implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost,
  • spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.450.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vloge na javni razpis je 29. 11. 2019.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno dne 2. 12. 2019 najkasneje do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si in damijana.peterlin@gov.si ter s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Vprašanja je možno posredovati do 21. 11. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 26. 11. 2019.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani za oddajo vloge na javni razpis v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na zgornjem spletnem naslovu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj