Na kaj je treba paziti pri davčnem optimiziranju bilanc?

Na kaj je treba paziti pri davčnem optimiziranju bilanc?

15. 03. 2011

Vir in informacije: Finance, 7.3.2011, www.finance.si, Avtor: Jure Ugovšek

Urejanje bilanc po načelu čim manjšega dobička lahko vodi v slabše izhodišče pri pogajanju za pridobivanje novih poslov, posojil oziroma vlagateljev v podjetje.

Do konca marca imajo podjetja čas za pripravo lanskih bilanc. Davčno optimiziranje v okviru zakonodaje je redna praksa v vsakem podjetju in mora potekati hkrati oziroma ob sprejemanju vseh poslovnih odločitev. Davčno in poslovno odločanje se v podjetju prepletata, pogosto so prav davki razlog za internacionalizacijo poslovanja.

Ob tem vas opozarjajo, da si z davčnim optimiziranjem ne boste kopali jame. Morda podjetje letos plača nižji davek od dohodka pravnih oseb, a če je za dosego tega treba preveč pokvariti bilance oziroma poslovni izid, bo čez leto teže dobivalo nove posle.

Kje se zaradi slabših bilanc lahko zalomi

Podjetjem, ki se odločajo za urejanje bilanc v smeri čim nižjega davka, se to pri nadaljnjem poslovanju lahko maščuje. To lahko pomeni slabše izhodišče pri pogajanjih za pridobivanje novih poslov, posojil oziroma vlagateljev v podjetje. Vse to je sicer odvisno od panoge, v kateri podjetje deluje, in od interesov lastnikov podjetja. Ambiciozni oziroma razvojno naravnani lastniki bi si morali prizadevati za čim višjo bonitetno oceno podjetja. Podjetniki, ki bodo zanemarjali svoje bilance, se bodo srečevali s težavami tudi pri pridobivanju garancij. Zaradi tega je podjetje lahko ob posel na razpisih, saj ne more dobiti garancije, ki je marsikdaj pogoj za pridobivanje poslov na razpisih.

Kako do zdravih bilanc in boljših poslovnih izidov

Podjetja naj optimizirajo svoj denarni tok v podjetju, konkretno naj z optimiziranjem zalog, terjatev in poslovno dogovorjenimi daljšimi plačilnim roki z dobavitelji zmanjšajo svojo strateško odvisnost od zadolževanja na finančnem trgu. Dejavno naj spremljajo tveganja in njihov vpliv na kapitalsko ustreznost, solventnost, likvidnost družbe in pravočasno pripravijo aktivnosti. Podjetja naj kupujejo le osnovna sredstva, ki so "življenjsko pomembna" za delovanje družbe in se povrnejo v sprejemljivi dobi glede na donosnost prodajnega programa, preostalo pa naj najemajo (informacijska oprema, zgradbe ...), to jim omogoča večjo dolgoročno odzivnost. Pri investicijah svetujejo sodelovanje s ključnimi partnerji (kupci, dobavitelji), ki s svojim delovanjem lahko vplivajo na pozitivni učinek teh. Prav tako je nujno tekoče preverjati, katere poslovne dejavnosti so dovolj donosne, da se izvajajo v podjetju in so življenjsko pomembne za nepretrgano delovanje podjetja. Podobno je s stroški: pri tistih, ki ne prinašajo prave dodane vrednosti, se vprašajte, ali so res nujni. Tam, kjer podjetje izpolnjuje pogoje, naj čim bolj izkoristi državne subvencije za zaposlovanje, razvoj in financiranje projektov.

Podjetjem svetujejo, naj pri izboljšanju bilance in izkaza uspeha uveljavljajo davčne olajšave od razvoja in raziskav, upoštevajo realne amortizacijske dobe pri osnovnih sredstvih v poslovnih bilancah in maksimalno davčno priznane stopnje v davčnih bilancah, medletno spremljajo bilance in izkaze uspeha ter sprotno spremljajo denarni tok.

Kako spremeniti poslovanje za izboljšanje bilanc

Iskati je treba nove trge, kupce, dobavitelje oziroma partnerje tudi zunaj Slovenije in zato ustrezno internacionalizirati celotno delovanje družbe. V krizi se s starimi in novimi kupci ter novimi oziroma nadgrajenimi izdelki in storitvami doseže rast prihodkov, ob hkratnem optimiziranju poslovanja in obvladovanju tveganj pa tudi ustrezna donosnost delovanja podjetja, posledično pa to lahko vodi tudi do bolj zdravih bilanc.

Pomembno je tudi optimiziranje denarnega toka ob upoštevanju tveganj, pri čemer je veliko pozornost treba nameniti zagotavljanju ustreznih virov financiranja in drugih poti za ohranjanje likvidnosti in solventnosti podjetja tudi prek optimiziranja obratnega kapitala in stroškov. Če bodo v podjetju pri tem uspešni, bodo med pogajanji lahko izkoriščali dobro bonitetno oceno.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj