Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (kompleks Rimski vrelec) - Občina Ravne na Koroškem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (kompleks Rimski vrelec) - Občina Ravne na Koroškem

08. 10. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 4. 10. 2019, Stran: 2067

Predmet javnega zbiranja: Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 407, 419, 420, 421, 425, 430/3, 434/1, 435/1, 436, 437/1, 438/2, 439/3, 442/1 in 491/1, vse k. o. 896 Kotlje, v skupni izmeri 16.998 m2, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec. Nepremičnine se prodajajo v kompletu.

Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča v izmeri 16.998 m2, od tega objekte v izmeri 1.262,00 m2, ki v naravi predstavljajo: hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Občina ne razpolaga z vodno pravico za ta vodni vir.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti najkasneje 45 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitveni katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo na spletni strani: www.ravne.si ali osebno v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 10. ure in od 11. do 14. ure, v sredo od 8. do 10. ure in od 11. do 16. ure in v petek od 8. do 10. ure in od 11. do 12. ure v tajništvu župana, Tel: (02) 82-16-033 (mag. Vlasta Kupljen). Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-naslovu: obcina@ravne.si

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj