Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice za leto 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice za leto 2019

08. 10. 2019

Objavljeno: Občina Dolenjske Toplice, 30. 9. 2019, www.dolenjske-toplice.si

Predmet razpisa: Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev v času od 17.  11. 2018 do 25. 10. 2019. Za sredstva lahko zaprosi: samostojni podjetnik posameznik in podjetje z do 50 zaposlenimi.

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Samozaposleni oz. delodajalec lahko za eno dodatno zaposlitev prejme največ 2.000,00 EUR. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od števila prejetih popolnih vlog. Vloge se ovrednotijo s 100 točkami za posamezno zaposlitev. Vrednost točke se izračuna tako, da se skupno število točk deli s skupno višino razpisanih sredstev. V primeru, da bo povpraševanje po sredstvih večje od razpoložljivih sredstev, bo višina sredstev v okviru posamezne vloge sorazmerno znižana, znesek pa bo za vsako posamezno zaposlitev enak za vse upravičence. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih proračunskih sredstev znaša 5.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Dolenjske Toplice

Rok: Rok za vložitev vlog je 30. oktober 2019.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na občinski upravi, Kontaktna oseba: Majda Gazvoda, Tel: (07) 38 45 191, e-naslov: majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si.

Razpisna dokumentacija: Razpis in obrazci so na voljo na internetni strani Občine Dolenjske Toplice: www.dolenjske-toplice.si

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj