Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2019

08. 10. 2019

Objavljeno: Občina Ljutomer, 4. 10. 2019, www.obcinaljutomer.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva na območju občine Ljutomer v letu 2019.

Predmet spodbude: sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj.

Namen razpisa:

 • spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju občine Ljutomer,
 • spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti,
 • vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

V letu 2019 bodo sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

 1. Gradnjo objektov oz. poslovnih prostorov.
 2. Nakup objektov oz. poslovnih prostorov (novih ali starih).
 3. Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi.
 4. Izvedbo inštalacij za prenos podatkov.
 5. Nakup novih strojev in naprav.
 6. Nakup računalniške opreme.
 7. Nakup programske opreme.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

 • strošek gradnje ali nakupa objekta za izvajanje registrirane dejavnosti vlagatelja,
 • strošek nakupa strojev in naprav za opravljanje registrirane dejavnosti vlagatelja,
 • strošek nakupa računalniške opreme,
 • strošek nakupa programske opreme,
 • strošek izvedbe elektro in strojnih inštalacij ter inštalacij za prenos podatkov.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so nove mikro gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki (s. p.), ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo imeti sedež v občini Ljutomer in opravljati dejavnost na območju občine Ljutomer.

Na razpisu lahko kandidirajo mikro gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so bili ustanovljeni oz. registrirani pred manj kot tremi leti od datuma objave javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • povprečno število delavcev v tekočem poslovnem letu ne presega deset zaposlenih,
 • čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem letu ne presegajo 1.000.000 EUR,
 • prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnik družbe prvič ali se je prvič registriral kot samostojni podjetnik in je solastnik družbe v deležu vsaj 51-odstotkov ali več.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 25.000 EUR.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Rok: Rok za oddajo vloge je 18. 10. 2019, do 13. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, Kontaktna oseba: Bojana Babič Škrlec, Tel: (02) 584 90 68, e-pošta obcina.ljutomer@ljutomer.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si/razpisi-natecaji.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj