Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2019

08. 10. 2019

Objavljeno: Mestna občina Ptuj, 30. 9. 2019, www.ptuj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,
  • Ukrep 8: sofinanciranje zaposlovanja mladih,
  • Ukrep 9: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 v višini 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Ptuj

Rok: Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je torek, 5. 11. 2019, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Kontaktna oseba: Klavdija Petek, Tel: (02) 748 29 40, e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.ptuj.si.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Ptuj, www.ptuj.si, rubrika RAZPISI.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj