Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

08. 10. 2019

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 3. 10. 2019, www.spiritslovenia.si

Namen povabila: Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Cilj povabila: Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih (npr. javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti v velikih podjetjih, ki ga bo objavil SPIRIT Slovenija, javni poziv oz. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti v malih in srednje velikih podjetjih, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad itn.), pri izbiri primernega strokovnjaka, z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev.

Pogoji za sodelovanje: SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala strokovnjake, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • opravljeno usposabljanje za kvalificiranega ocenjevalca (QAT - EFQM Qualified Assessor Training oz. QAU - Qualified Assessor Update) ter
  • tri reference v obdobju petih let do oddaje vloge za vpis s področja svetovanja ali ocenjevanja po modelu EFQM (kot ocenjevalec v okviru PRSPO ali kot evropski EFQM ocenjevalec ali kot svetovalec s področja poslovne odličnosti po modelu EFQM organizacijam z vsaj 15 zaposlenimi ali kot razsodnik v okviru postopka PRSPO).
  • ima sklenjeno delovno oz. drugo pogodbeno razmerje s podjetjem, preko katerega bo opravljal svetovalno storitev, podjetje pa je registrirano za opravljanje dejavnosti svetovanja oz. usposabljanja, kar je razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.

Seznam strokovnjakov in njihovih referenc je javen. V primeru, da prijavitelj katere od referenc ne želi javno objaviti, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu.

Podjetja, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, po lastni presoji  izbirajo med strokovnjaki in se z njimi dogovarjajo o izbiri in pogojih njegovih storitev.

SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi strokovnjaki predhodno preverjeni in izpolnjujejo zahtevane pogoje. 

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Rok: Javno povabilo je odprto od 3. 10. 2019 do preklica. Strokovnjaki se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani: https://evidence.spiritslovenia.si/.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: podlicnost@spiritslovenia.si.

Povabilo je objavljeno tukaj. Sprememba javnega povabila (8. 4. 2021) je objavljena tukaj.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani agencije, vpisani strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski pošti.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Sprememba javnega povabila k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj