Javni razpis za razpisno področje A v letu 2020 - finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2020 - finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

08. 10. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 4. 10. 2019, Stran: 2045

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
  2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 6.700.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 4. 11. 2019 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, Ljubljana, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj