Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

08. 10. 2019

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 4. 10. 2019, Stran: 2024

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilj razpisa: Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih je naslednja:

  • 12.015.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
  • 2.985.000 eurov za ostale upravičence (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 10. 2019 do vključno 6. 12. 2019, do 23.59 ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-94, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj