Kje se lahko zatakne pri izbiri imena za podjetje

Kje se lahko zatakne pri izbiri imena za podjetje

08. 03. 2011

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 14.2.2011, http://www.sta.si/, Avtor: Bogdana Rejc, VEM svetovalka, Data d.o.o.

Kadar registrsko sodišče zahteva dopolnitev vloge za vpis d.o.o. v register podjetij, to največkrat stori zaradi neustreznega imena firme podjetja.

Kadar je ime firme zavrnjeno, mora podjetnik postopek registracije izpeljati ponovno. S sklepom registrskega sodišča in potrdilom o vplačilu kapitala, mora nazaj na banko in pridobiti novo potrdilo banke, ki vsebuje novo (popravljeno) ime firme. Postopek registracije se zavleče in med podjetniki je velikokrat slaba volja. Med drugim morajo spet na VEM točko in ponovno podpisati vso dokumentacijo za registracijo podjetja.

Na kaj morate biti pozorni, ko izbirate ime za podjetje

Tako kot pri vseh postopkih, ki so vezani na registracijo podjetja, je treba biti pozoren na Zakon o gospodarskih družbah (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO4291.html). Zakon vsebuje tudi člena, ki strogo določata pravila za določanje imaginarnega imena podjetja.

Prvič, pozorni morate biti na jezik firme. Firma mora biti v slovenskem jeziku in tu registrsko sodišče ne dopušča izjem, razen v zelo redkih primerih. Prevod firme si sicer lahko omislite, a se mora ta uporabljati vedno skupaj s firmo v slovenskem jeziku.

Izjeme, ki jih določa zakon glede jezika firme so naslednje: firma lahko ima ime, ki vključuje besede v tujem jeziku, če ustrezajo firmam, imenom in priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme; če ustrezajo registriranim blagovnim/storitvenim znamkam; če gre za domišljijsko poimenovanje, ki NE vsebuje tujih črk (x,y,w,q,đ itd); če gre za mrtvi jezik.

Drugič, pri oblikovanju imena morate upoštevati načelo izključnosti. To v prvi vrsti pomeni, da se mora ime firme jasno razlikovati od drugih. V praksi se pogosto izkaže, da z malo kreativnosti lahko dosežete svoje. Imenu, ki je podobno že drugemu imenu preprosto dodate še kakšno besedo. Če na primer v registru podjetij že obstaja ime INFO d.o.o., lahko ime dopolnite z INFO 3000, INFO Sistemi...

Kje preveriti ali je ime že zasedeno

V registru podjetij AJPES lahko preverite, ali ime, ki ga želite imeti za svoje podjetje že obstaja. Pregledovanje imen je na spletni strani AJPES brezplačno, morate se pa registrirati.

Ime lahko rezervirate

Če ustanavljate d.o.o. (za samostojne podjetnike to ni mogoče!) lahko na VEM točki najprej registrirate nameravano firmo in tako pravočasno zagotovite razpoložljivost izbranega naziva firme prav tako pa boste lahko na tak način tudi preverili ali bo registrsko sodišče sprejelo izbrano poimenovanje.

Postopek je preprost: referentu VEM točke sporočite idejo za ime firme, dejavnost s katero se boste ukvarjali, EMŠO in naslov, kamor želite prejeti sklep registrskega sodišča. Pozitivni sklep registrskega sodišča pomeni, da imate kot družbenik podjetja rezervirano ime firme za dobo enega leta. Kadarkoli se boste odločil registrirati d.o.o., težav z imenom firme ne bo. Nameravana firma je leto dni vpisana v register podjetij AJPES in je ne more uporabiti nihče drug.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj