Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2019

01. 10. 2019

Objavljeno: Občina Juršinci, www.jursinci.si

Predmet razpisa: Občina Juršinci razpisuje sredstva za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2019.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za naslednji ukrep:

 • 1. UKREP: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

 • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
 • stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje,
 • stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

 • stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti,
 • podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
 • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
 • srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR).

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 3.860,00 EUR.

Razpisnik: Občina Juršinci 

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. oktober 2019 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Juršinci v času uradnih ur, kontaktna oseba: Renata Novak, Tel: (02) 758 21 43, e-naslov: renata.novak@jursinci.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Juršinci: www.jursinci.si. Prav tako se lahko dvigne v sprejemni pisarni (papirnata oblika) na sedežu Občinske uprave Občine Juršinci v času uradnih ur ali se na zahtevo posreduje po elektronski pošti (zahteva se pošlje na: renata.novak@jursinci.si).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj