Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

01. 10. 2019

2 2
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 27. 9. 2019, Stran: 1993

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

5.3. Doda se: 

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci v tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

9. Spremeni se:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

10. Spremeni se:

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

15. Spremeni se:

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj