S spodbudami Podjetniškega sklada do novih poslovnih priložnosti v tujini

S spodbudami Podjetniškega sklada do novih poslovnih priložnosti v tujini

24. 09. 2019

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 13. 9. 2019, www.findinfo.si 

Dejavnikov, ki vodijo podjetja v internacionalizacijo poslovanja je veliko. Majhen slovenski trg ponuja našim podjetjem skromne možnosti za rast, zato je povsem jasno, da morajo podjetja, ki želijo rasti in širiti svoje poslovanje, kaj kmalu pogledati preko nacionalnih meja. Delovanje na tujih trgih pa je za mala in srednje velika podjetja pogosto težka naloga, saj je delovanje v tujini povezano z višjim tveganjem in večjimi stroški poslovanja, zahteva veliko kadrovskih in finančnih resursov ter veliko znanja, da učinkovito načrtujemo izvozni projekt.

Podjetja morajo biti v prvi vrsti sposobna oceniti svojo izvozno pripravljenost, izbrati ustrezni ciljni trg in oblikovati strategijo pozicioniranja, ki temelji na avtentičnih konkurenčnih prednostih. Tujim partnerjem je namreč potrebno dati dober razlog, da tvegajo in se odločijo za novega, pogosto nepoznanega dobavitelja.

Zaradi zahtevnosti priprave in izvedbe izvoznega projekta ter težavnosti poslovanja v tujini nasploh, je veliko mikro in malih podjetij v slabšem položaju v primerjavi s srednjimi in velikimi podjetji. Primanjkuje jim predvsem finančnih in kadrovskih resursov, prav tako pa tudi specifičnih poslovnih znanj, predvsem s področja marketinga in prodaje ter sredstev za izvedbo ustreznih raziskav za izvedbo uspešnega prodora v tujino.

Podjetja, ki vstopajo na tuje trge, se v prvi fazi širitve običajno soočajo s številnimi težavami, povezanimi z nepoznavanjem lokalne kulture, poslovnih navad, zakonodaje in vseh značilnosti trga in kupcev, ki bistveno vplivajo na uspešnost poslovanja. Na tujem trgu se podjetja srečajo tudi s tujo in domačo konkurenco ter tesnimi povezavami tujih podjetji s svojimi lokalnimi dobavitelji. Gre za vstopne ovire, ki jih je potrebno v najkrajšem času premostiti, saj pogosto vodijo v nižjo začetno profitabilnost, torej večji obseg prodaje ob manjšem dobičku. Vse to pomeni, da se morajo podjetja na delovanje na tujih trgih temeljito pripraviti. Jasno je potrebno opredeliti svojo izvozno poslovno priložnost, ki temelji na zavedanju lastnih diferenciacijskih prednosti v primerjavi s tujo konkurenco, ob odličnem poznavanju značilnosti in trendov na trgu. Izvedba kvalitetne in izčrpne tržne raziskave, ki bo podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev o delovanju v tujini pa, kot že rečeno, zahteva znanje, čas in resurse in nedvomno podjetja na tem področju potrebujejo konkretne spodbude.

Slovenski podjetniški sklad prek t.i. vavčerskega sistema omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), da na enostaven in razumljiv način dostopajo do sofinanciranja vrste aktivnosti in storitev, prek katerih krepijo svojo konkurenčnost tudi na tujih trgih. Gre za enostavne spodbude manjših vrednosti, s sofinanciranjem v višini 60% upravičenih stroškov oz. do 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi pa je  30.000 EUR/leto. Vavčerji na voljo skozi vso leto, javni pozivi pa so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomemben instrument, ki mikro, malim in srednjim podjetjem omogoča dostop do kvalitetnih tržnih raziskav, ki so temelj oblikovanja uspešnega pozicioniranja v tujini, je t.i. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Namen vavčerja je sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, pretežno iz primarnih podatkov, katerih namen je:

  • identificirati in oceniti nove tržne izdelčne priložnosti podjetja
  • oceniti ustreznost asortimana izdelkov in storitev za potrebe tujega trga
  • pripraviti načrt za prilagoditev izdelkov in storitev
  • identificirati ustrezne prodajne kanale na tujem trgu

Sofinancirajo se stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave, kjer lahko podjetja izberejo kvalificiranje izvajalce iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave, ki je objavljen na spletni strani Podjetniškega sklada. Najmanjša spodbuda, ki je podjetju dodeljena, znaša 1.000 eur, največja pa 5.000 eur.

Poleg Vavčerja za tržne raziskave, ki podjetjem omogoča predvsem temeljito pripravo za konkurenčno delovanje v tujini, pa Podjetniški sklad razpisuje še druge instrumente, ki prav tako podpirajo aktivnosti internacionalizacije, tudi prek povezovanja podjetij v obliki skupinskih sejemskih predstavitev in izhodnih delegacij. Gre za sledeče vavčerje:

  • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, katerega namen je okrepiti udeležbo mikro, malih in srednjih podjetij na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki podjetja nagovarja za sodelovanje v izhodnih gospodarskih delegacijah ter
  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ki podjetja spodbuja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih.

Vse spodbude so torej usmerjene k lažjemu dostopu do novih poslovnih priložnosti za tista slovenska podjetja, ki možnosti za širitev in rast iščejo na mednarodnih trgih. Poleg kvalitetnih tržnih raziskav, ki podjetjem zagotavljajo temeljito pripravo na izvozni projekt, spodbude Podjetniškega sklada omogočajo različne oblike predstavitev izdelkov in storitev ter povezovanja  s tujimi potencialnimi parterji, s ciljem večanja prepoznavnosti in boljših možnosti za prodajni uspeh v tujini. Pridobivanje sredstev je hitro in enostavno, koristi pa  zelo konkretne in jasne, zato je smiselno, da podjetja, ki imajo izvozni potencial, izkoristijo dane spodbude za načrtovanje in izvedbo strukturiranega izvoznega nastopa, ki bo podjetju prinesel večjo prodajo in boljšo profitabilnost poslovanja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj