Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019

Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019

24. 09. 2019

Objavljeno: Občina Cerklje na Gorenjskem, 13. 9. 2019, www.cerklje.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019.

V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvo in turizem;
  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
  • Ukrep 12: Spodbujanje sobodajalstva.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva, obrti in turizma, ter posledično pripomogle k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Cerklje na Gorenjskem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 35.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih: 

  • Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvo in turizem - 10.000,00 EUR
  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 20.000,00 EUR
  • Ukrep 12: Spodbujanje sobodajalstva - 5.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Cerklje na Gorenjskem

Rok: Rok za oddajo vloge je 26. 9. 2019, do 14. ure oziroma ta dan oddana po pošti kot priporočena pošiljka do 14. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo pri Špeli Bergant Zarnik, Tel: (04) 281 58 19, e-pošta: spela.bergant@cerklje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem, ter na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem: www.cerklje.si, pod rubriko Javni razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj