Popravek Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Popravek Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

24. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 20. 9. 2019, Stran: 1916

V okviru »Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64/18, z dne 28. 9. 2018 in v Uradnem listu RS, št. 65/18, z dne 5. 10. 2018, se popravi naslednje besedilo:

  1. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov«, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 1. točki »Pogoji za partnerja 1:« v drugem stolpcu sedma alineja glasi »Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar«, se spremeni tako, da se glasi:

»Izjava organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.«

  1. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 2. točki »Pogoji za partnerja 2:« v drugem stolpcu šesta alineja glasi »Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar«, se spremeni tako, da se glasi:

»Izjava organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih.«

  1. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
  2. Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega, preživninskega sklada Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj