Spremembe pri mentorskih shemah za socialna podjetja

Spremembe pri mentorskih shemah za socialna podjetja

17. 09. 2019

Vir in informacije: STA, 16. 8. 2019, www.sta.si

Gospodarsko ministrstvo je spremenilo razpis za mentorske sheme v socialnih podjetjih, ki ponuja finančno podporo socialnim podjetjem med drugim za zaposlovanje in izboljšanje kompetenc. S spremembami so zmanjšali nabor občin, prijavitelji iz katerih prejmejo dodatne točke. Gre za občine, kjer so prenehali veljati začasni ukrepi razvojne podpore.

Začasni ukrepi razvojne podpore v problemskih območjih so prenehali veljati za območja občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Tako bodo na drugem odpiranju javnega razpisa v letu 2019 dodatne točke po tem merilu prejeli le prijavitelji s sedežem v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Ministrstvo je poleg tega besedilu javnega razpisa dodalo določilo, ki podrobneje omejuje možnost menjave predlaganih zunanjih izvajalcev v času izbora operacij ter nedvoumno prepoveduje možnost dvojne vloge prijavitelja ob prijavi na javni razpis.

Javni razpis je sicer namenjen sofinanciranju operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Delno ga financira EU iz Evropskega socialnega sklada.

Razpis je razdeljen na sklopa A in B. Sklop A, na katerega se lahko prijavijo socialna podjetja, je namenjen dvigu znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih, razvoju dejavnosti socialnega podjetništva, aktivaciji ranljivih skupin v socialnih podjetjih, ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest v teh podjetjih ter zagotavljanju njihovega trajnega delovanja na trgu s pomočjo mentorjev.

Sklop B, na katerega se lahko prijavijo socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, pa je namenjen dvigu usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev za socialno podjetništvo.

Spremembe razpisa so bile objavljene 23. avgusta, prijave pa bodo mogoče do 30. septembra. To bo drugo odpiranje prijav na razpis. Prvo odpiranje je bilo lani, ko so za sofinanciranje izbrali 29 operacij. Razpis predvideva tudi tretje odpiranje v letu 2020.

Skupno je na voljo 3,18 milijona evrov, in sicer v letu 2018 okoli 646.000 evrov (za sklop A 452.000 in za sklop B 194.000 evrov), v letu 2019 okoli 933.000 evrov (653.000 in 280.000 evrov) in v letu 2020 1,6 milijona evrov (1,12 milijona in 480.000 evrov).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj