Javna dražba nepremičnine – poslovna stavba – Gornja Radgona

Javna dražba nepremičnine – poslovna stavba – Gornja Radgona

01. 03. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 25.2.2011, Stran: 408

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 346 – poslovna stavba, v izmeri 248 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 44 m2 in dvorišče, v izmeri 1320 m2, vpisana pri zk. vl. št. 335, k.o. Gornja Radgona, na kateri stojijo stavbe z identifikacijskimi številkami 492, 493 in 494.

Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, znaša 324.000,00 €. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Javna dražba bo dne 16. 3. 2011, ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.

Dražitelji morajo najkasneje do 15.3.2011 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru s Cirilom Magdičem, Tel: 031/602-665 ali 02/564-18-02, pri

katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, E-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011012.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj