Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

01. 03. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 25.2.2011, Stran: 369

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010, Ob-2211/10, povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni razpis. Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu RS za leti 2010 in 2011 je skupaj 19.780.000,00 EUR. Javni razpis se izvaja na podlagi Odločbe št. OP RČV/2/1/04-5-MDDSZ o spremembi odločbe št. OP RČV/2/1/04-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb« (z vsemi dosedanjimi spremembami) Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in na podlagi Pogodbe št. 2611-09-038404 o sofinanciranju programa ZAPOSLI.ME/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb« (ISARR koda OP13.2.2.1.04.0001) v okviru 2. razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih ter 2.1. prednostne usmeritve Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, z dne 28. 1. 2009 ter vsemi aneksi k tej pogodbi, sklenjenih z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Več: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=58

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj