Akademija trajnostne poslovne uspešnosti 2019

Akademija trajnostne poslovne uspešnosti 2019

10. 09. 2019

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi podjetja k sodelovanju v programu uvajanja in uresničevanja trajnostnih poslovnih načel v podjetjih in s tem k izboljšanju poslovne uspešnosti.

Program Akademije2019 je namenjen podjetjem, ki prepoznavajo pomembnost trajnostnega poslovanja kot ključnega temelja za dvig konkurenčne prednosti na globalnih trgih.

Komu je Akademija2019 namenjena?

V program Akademije 2019 prednostno vabimo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 20 redno zaposlenih in podjetja, ki zaposlujejo več kot 249 redno zaposlenih*.

Zakaj Akademija2019, kakšni so njeni učinki?

Globalni trendi kažejo, da so poslovni modeli podjetij, ki v svojem poslovanju uravnotežijo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov s pozitivnimi učinki za družbo, okolje in ekonomski razvoj, poslovni modeli prihodnosti. Uspešna podjetja prihodnosti naj bi razmišljala in poslovala drugače in v svojo poslovno strategijo čim prej vključila družbene, ekonomske in okoljske vidike.

Zakaj je trajnostna poslovna strateška transformacija nujna za vsako podjetje?

Z vzpostavljanjem trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu že uspešno ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost, zato je tudi za slovenska podjetja koristno, da gredo v korak s temi spremembami.

Več o trajnostni poslovni strateški transformaciji

Pomembno:

 • Udeležba podjetij v Akademiji 2019 je brezplačna. Vse stroške izvedbe programa Akademije 2019 krijeta Javna agencija SPIRIT Slovenija in MGRT.
 • Število udeleženih podjetij v Akademiji2019 je omejeno.
 • Podjetja po zaključku Akademije2019 prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu.

*Opomba: Za podjetja z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi Javna agencija SPIRIT Slovenija že izvaja ločen program za obdobje 2019-2022. Podjetja se lahko prijavijo na javni razpis, objavljen na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpisi.

PROGRAM AKADEMIJE2019

Sklop A: Razumevanje in sprejemanje procesa trajnostne transformacije

V sklopu A programa Akademije2019 bomo odgovarjali na naslednja vprašanja in izzive:

 • Zakaj je trajnostna poslovna strateška transformacija pomembna in potrebna?
 • Kaj pomenijo in kakšni so trajnostni in poslovni učinki?
 • Kako začeti in kateri so ključni koraki v tem procesu?
 • Kako začeti uvajati spremembe v podjetju?
 • Kako opremiti vodstvo za uvajanje takšnih sprememb?
 • Kaj predstavlja proces priprave trajnostnih poslovnih strategij in ključni izzivi njenega uresničevanja?

Program Sklopa A je namenjen podjetjem, ki zaposlujejo manj kot 20 ali več kot 249 redno zaposlenih ter bi želela stopiti na pot trajnostne poslovne strateške transformacije, ob tem pa potrebujejo začetno podporo.

Sklop B: Uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij – reševanje izzivov

V sklopu B Akademije2019 bomo opredelili najpomembnejše izzive pri uresničevanju zastavljene trajnostne poslovne strategije na treh ključnih trajnostnih področjih:

 • okoljski vidik in vplivi,
 • družbeni vidik
 • ekonomski vidik

ter njihovo povezavo s poslovnim uspehom. Oblikovali bomo izvedbene projekte uresničevanja trajnostne poslovne strategije ter opredelili merjenje učinkov oz. kazalnikov uspešnosti le-teh.

Program Sklopa B je namenjen podjetjem, ki zaposlujejo manj kot 20 ali več kot 249 redno zaposlenih in imajo v podjetjih že vzpostavljene trajnostne poslovne strategije ter so v fazi uresničevanja strategij in implementacije trajnostnih projektov.

Sklop C: Sinergijske delavnice podjetij SKLOPA A in SKLOPA B

Sinergijske delavnice Akademije2019 so namenjene skupnim praktičnim temam in izzivom, ki jih bomo reševali z vsemi podjetji, vključenimi v sklop A in B. Namenjene so izmenjavi izkušenj in znanj med udeleženimi podjetji ter hitrejšemu napredku pri uveljavljanju trajnostne poslovne strategije ter doseganju trajnostne poslovne uspešnosti.  

Predvidevamo največ 2 delavnici do konca leta 2019.

Koraki k vključitvi v Akademijo2019:

 • Podjetja se prijavijo k udeležbi ali v Sklop A ali v Sklop B programa Akademije2019 z elektronskim sporočilom na naslov: pegasus@pegasus-slovenija.si.

Rok za prijavo je 16. 9. 2019

 • SPIRIT Slovenija na podlagi prijave uvrsti podjetja ali v Sklop A ali v Sklop B programa Akademije2019 ter glede na potrebe in specifike podjetij pripravi končni izvedbeni vsebinski in terminski program Akademije 2019, ki se bo izvajal od sredine oktobra do konec decembra 2019.
 • Program Akademije2019 bodo izvajali za to usposobljeni eksperti, ki jih bo zagotovil SPIRIT Slovenija za posamezni Sklop A, B in C, glede na potrebne specifične zahteve oz. potrebe vključenih podjetij.
 • Prijavljena podjetja na podlagi končne verzije programa in izvedbenega načrta pred začetkom izvajanja podpišejo Sporazum o sodelovanju in dokončno potrdijo sodelovanje v Akademiji 2019.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj