Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši v najem - Ljutomer

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši v najem - Ljutomer

15. 02. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 11.2.2011, Stran: 301

Predmet razpisa: V pritličju Mestne hiše v Ljutomeru, na naslovu: Jureša Cirila ulica 6, oddajajo poslovni prostor v velikosti 120,75 m2, kar predstavlja neto površino poslovnega prostora, v izmeri 105,25 m2 in neto poslovno površino pod arkadami (zastekljeni del) v izmeri 15,50 m2.

Izhodiščna najemnina za poslovni prostor znaša 6 EUR/m2, kar za površino 120,75 m2 znaša 724,50 EUR/mesec. Po trenutno veljavni zakonodaji se DDV od najemnin ne zaračunava.

Najemnik ima pravico tudi do koriščenja zunanje površine dela atrija Mestne hiše, v površini cca 25 m2. Cena najema za zunanje površine je 1,28 EUR/m2 na mesec.

Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti s spremljajočim programom. Predmet najema ni oprema, ki ni last najemodajalca.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko podajo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Rok: Rok za oddajo ponudb je 28.2.2011, do 11. ure.

Dodatne informacije: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Kontaktna oseba: Ana Žnidarič, Tel: (02) 584-90-45.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Ljutomer: http://www.obcinaljutomer.si/, v pisni obliki pa na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, pri Ani Žnidarič.

Več: Ve informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj