Na voljo nepovratna sredstva za podjetja, ki so prejela »Pečat odličnosti« - faza 2

Na voljo nepovratna sredstva za podjetja, ki so prejela »Pečat odličnosti« - faza 2

03. 09. 2019

Vir in informacije: Javna agencija SPIRT Slovenija, www.spiritslovenia.si

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga projekta na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje, lahko s predlogom projekta kandidirajo na Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 2«.

Javna agencija SPIRT Slovenija vabi k oddaji prijav.

Zadnji, 3. rok za oddajo vloge je 12. 9. 2019.

Skupna vrednost sredstev za zadnji rok za oddajo vlog znaša 9.310.270,75 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 7.424.959,09 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 1.885.311,66 €.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj