Javno zbiranje ponudb za oddajo Paviljona gostinskega vrta – Špica

Javno zbiranje ponudb za oddajo Paviljona gostinskega vrta – Špica

09. 02. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 4.2.2011, Stran: 259

Predmet razpisa: Paviljon gostinskega vrta – Špica se oddaja za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje prostorov, skladno z načrtom projektne hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o.. Predmet najema je Paviljon gostinskega vrta na Špici, skupaj v izmeri 118,89 m2. Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem celotne ploščadi v skupni izmeri 118,89 m2 znaša 3.570,00 EUR/mesec.

Neto etažna površina paviljona gostinskega vrta znaša 20,02 m2, v kar je všteto neto notranja površina prostora s pultom, ki znaša 10,06 m2 in neto notranjo površino skladišča, ki znaša 9,96 m2, zunanja tlakovana površina (nepokrita ploščad), ki znaša 228,50 m2 ter balinišče v skupni izmeri 218,70 m2. Ob upoštevanju ustreznega faktorja pri posameznih površinah, predmet najema tako znaša skupaj, v izmeri 118,89 m2.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8.3.2011.

Dodatne informacije: Odsek za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Kontaktna oseba: Anja Klavs Opsenica, Tel: (01) 306-10-24, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure).

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj