Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

09. 02. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 4.2.2011, Stran: 247

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana in v naravi predstavlja poslovni prostor, v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina in mu pripada solastniški delež na skupnih delih, prostorih ter funkcionalnem zemljišču. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena je 93.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 22.2.2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11.30.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Tel: (01) 306-10-85, Kontaktna oseba: Damjana Popović Ljubi, e-naslov: damjana.popovic@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj