Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011

09. 02. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 4.2.2011, Stran: 205

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (drugi bruto plače) podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev).

Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 24.000 EUR.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 16.8.2011, do 12. ure.

Dodatne informacije:

  • Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kontaktna oseba: Tina Bregar, Tel: (01) 32-01-364,         E-mail: tina.bregar@gov.si in
  • Posoški razvojni center, Kontaktna oseba: Almira Pirih, Tel: (05) 38-41-500, E-mail: almira.pirih@prc.si.

Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih: http://www.svlr.gov.si/ in http://www.prc.si/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj