Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo

01. 02. 2011

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, 14.1.2011, http://www.mg.gov.si/

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2011, ki temelji na dolgoročnih razvojnih usmeritvah Vlade RS, še posebej na Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2008 – 2013 in na Poslovni politiki Sklada za obdobje 2009 – 2013.

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI) pa je Sklad prevzel tudi vlogo holdinškega sklada za koriščenje sredstev evropske kohezijske politike, preko katerega se še učinkoviteje izvajajo različni instrumenti finančnega inženiringa za podporo malih in srednje velikih podjetij (MSP).

V letu 2011 bo Sklad nadaljeval s svojo ponudbo produktov preko treh finančnih linij in sicer garancijsko - kreditno linijo za MSP, subvencijsko linijo za MSP in linijo za lastniško financiranje. Garancijsko- kreditna linija in linija lastniškega financiranja se v letu 2011 izvaja v celoti preko Programa PIFI pod okriljem holdinškega sklada.

Skupno načrtuje Sklad v letu 2011 razpisati skoraj 190 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev, vendar je k tej vsoti potrebno prišteti še neporabljena sredstva, ki so bila razpisana v letu 2010, njihova celotna odobritev pa je bila že ob objavi predvidena v letu 2011.

Tako bodo MSP v letu 2011 skupno lahko koristila skoraj 217 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev, s katerimi bo Sklad v letu 2011 predvidoma podprl cca 900 projektov v skupni investicijski vrednosti nekaj več kot 437 milijonov evrov.

V letu 2011 Sklad načrtuje tudi izplačila subvencij iz preteklih let, ki naj bi v skupni višini znašala 12,534 milijonov evrov skladno z izdanimi sklepi o odobrenih subvencijah po razpisih iz preteklih let.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj