Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb - Bled

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb - Bled

01. 02. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 28.1.2011, Stran: 157

Predmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine, po sklopih:

Sklop 1: Vrtnarija Bled, ki sestoji iz dvoetažne poslovno stanovanjske hiše na naslovu Cesta Gorenjskega Odreda 16, Bled (137,78 m2), dveh rastlinjakov (77,50 m2 in 120,00 m2) ter dveh skladiščnih objektov (57,12 m2 in 17,63 m2). Izhodiščna cena je 161.000 EUR.

Sklop 2: nezazidano stavbno zemljišče (vrt, v izmeri 539 m2) k.o. Želeče. Izhodiščna cena je 91.000 EUR.

Sklop 3: nezazidano stavbno zemljišče (travnik, v izmeri 442 m2), k.o. Želeče. Izhodiščna cena je 33.000 EUR.

Izhodiščne cene ne vsebujejo zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 28.2.2011 do 15. ure.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene.

Dodatne informacije: Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov: gp.gs@gov.si.

Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, Tel: (01) 478-15-73.

Obrazec ponudbe in osnutek pogodbe najdete na spletni strani: http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov: gp.gs@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011006.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj