Brezplačni dogodek - »Usposabljanje s področja davkov in računovodstva«, Ravne na Koroškem

Brezplačni dogodek - »Usposabljanje s področja davkov in računovodstva«, Ravne na Koroškem

27. 08. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 17. in 18. september 2019, od 8. do 13. ure

Kraj: Ravne na Koroškem

V sklopu letnega akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA za leto 2019, SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem organizira brezplačno usposabljanje s področja davkov in računovodstva.

Program dogodka: 

1. dan: 17. 9. 2019, od 8. do 13. ure 

 • NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
 • POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
 • BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

2. dan: 18. 9. 2019, od 8. do 13. ure

 • Temeljna računovodska izkaza - BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) - osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?
 • POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):
 • pogodba o poslovodenju,
 • prokura,
 • podjemna pogodba,
 • avtorska pogodba,
 • pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev,
 • študentsko delo,
 • kratkotrajno delo.
 • OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
 • RAZPRAVA.

Več o dogodku

Dogodek je namenjen delujočim mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom iz Koroške regije. 

Izvajalka izobraževanja ga. Jana Galič bo udeležencem predstavila vsebino, ki je navedena v programu izobraževanja. Izobraževanje bo vsebovalo razlage na primerih iz prakse.

Dogodek organizira SPOT svetovanje Koroška, ki ga je predal v izvedbo zunanjemu izvajalcu: Računovodsko izobraževanje, Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj