Prodaja terjatev z davčnega vidika

Prodaja terjatev z davčnega vidika

25. 01. 2011

Objavljeno: Finance, 18.1.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Barbara Guzina

Prodaja terjatev je lahko ena od rešitev za nelikvidnost podjetja. Prodati je mogoče večinoma le boljše terjatve, za katere obstaja verjetnost poplačila. Terjatev do dolžnika, ki mu grozi prisilna poravnava ali stečaj, pa največkrat ni mogoče prodati.

Pri prodaji terjatve se z davčnega vidika razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo terjatve evidentira med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, ki so tudi davčno priznani (predpostavljamo, da je "slaba" terjatev nujno prodana po nižji vrednosti oziroma z diskontom). Če je bil od določene terjatve v preteklosti že oblikovan popravek vrednosti terjatve, to pomeni, da je zdajšnja knjigovodska vrednost že nižja in med poslovnimi odhodki se evidentira le razlika med končno knjigovodsko vrednostjo in njeno prodajno vrednostjo.

Z davčnega vidika bodo omenjeni poslovni odhodki v celoti tudi davčno priznani. Še več, če predhodno oblikovani popravek vrednosti terjatve v letu oblikovanja ni bil davčno priznan (v skladu z veljavno zakonodajo), bo ta ob prodaji terjatve povečeval davčne odhodke (ker popravek vrednosti ni bil priznan v preteklosti, je davčno priznan ob odtujitvi terjatve) oziroma zniževal davčno osnovo.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj