Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o socialnem podjetništvu

Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o socialnem podjetništvu

25. 01. 2011

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 13.1.2011, http://www.mddsz.gov.si/

Vlada RS podpira Predlog zakona o socialnem podjetništvu, saj so njegovi poglavitni cilji razvoj nevladnega sektorja, prostovoljno delo, socialna vključenost ranljivih skupin, preusmerjanje iz pasivnih v aktivne oblike pomoči, zmanjševanje dela na črno, dvig stopnje zaposlenosti in povečanje zaposlenosti na področju socialnega podjetništva na raven drugih EU držav.

Predlog zakona določa tudi posebne pogoje zaposlovanja za ranljive skupine ljudi, predvsem za invalide, osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali upadom delovnih sposobnosti, brezposelne osebe, ki so starejše od 55 let, dolgotrajno brezposelne, iskalce prve zaposlitve, Rome in nekatere druge skupine, kot so osebe po prestani zaporni kazni, odvisniki in osipniki.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj