Novo spletno orodje za MSP

Novo spletno orodje za MSP

20. 08. 2019

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Glas gospodarstva plus, Julij-avgust 2019, www.gzs.si, Avtor: Nina Vrabelj

Spletno orodje »SMeART - Preverjanje pripravljenosti (t.i. Stress Test Tool)« je namenjeno samoevalvaciji o pripravljenosti podjetja na izzive pametne industrije.

Različne digitalne preobrazbe postajajo vse bolj integrirane in prefinjene ter nenehno ustvarjajo t. i. pametne tovarne. Proizvodna podjetja morajo ukrepati hitro, saj je v tem procesu treba vzpostaviti komunikacijske in interakcijske procese, ki jih bodo nadzorovale IT tehnologije v celotni proizvodni in vrednostni verigi, razviti in izvajati kibernetsko-fizični sistem (t. i. Cyber-Physical Systems), ponovno opredeliti sposobnosti upravljanja in osebja ter prestrukturirati organizacijo dela in komunikacijski tok.

Zlasti mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropske industrije in še vedno vodilna v svetu na mnogih delih trga, so pod ogromnim pritiskom, da srednjeročno ne bi popolnoma izgubila svojega deleža na trgu. V zadnjem času so nekatere nacionalne pobude postavile pametno industrijo na dnevni red, vendar so te zelo splošne, nekoherentne in zagotavljajo le manjšo podporo za MSP.

Povezali MSP in univerze

Projektni partnerji iz sedmih evropskih držav so v okviru projekta SMeART, katerega partner je tudi GZS, razvili in vzpostavili platformo za izmenjavo znanj smart.ning.com, kjer se univerze in MSP podjetja soočajo z izzivi pametnega inženiringa. Eden glavnih rezultatov projekta je bila vzpostavitev platforme smart.ning.com, ki malim in srednje velikim podjetjem in univerzam nudi:

  • informacije in novice o razvoju pametnih MSP v Evropi;
  • brezplačni dostop do vseh projektnih produktov in rezultatov;
  • zbirko podatkov za vzpostavitev mreže MSP, visokošolskih zavodov in drugih institucij, ki so zainteresirane za izmenjavo informacij o pametnem inženiringu in organiziranju učnih dejavnosti, prenosu znanja in izkušenj ter inovacij, spremembah primerov najboljših praks itd.;
  • povezovanje in mreženje z ustreznimi zainteresiranimi
  • institucijami, strokovnjaki in nosilci političnih odločitev (npr. pridruženi partnerji, nacionalne pobude pametne industrije v vseh državah članicah EU itd.).

MSP v trenutku do povratne informacije 

Najpomembnejši rezultat projekta je razvoj spletnega orodja »SMeART Stress Test Tool«. Orodje je namenjeno samoevalvaciji o pripravljenosti podjetja na izzive pametne industrije. MSP so tako dobila možnost, da izpolnijo osnovne podatke o svoji organizaciji, in sicer o stanju tehnologije v podjetju, zaposlenih, organizacijskih procesih ter poslovnih priložnostih in možnosti sodelovanja.

Vprašalnik je od meseca aprila na voljo tudi v slovenskem jeziku, je anonimen, izpolnjevanje pa vzame približno 15 minut časa. Po izpolnitvi vprašalnika podjetja nemudoma prejmejo povratno informacijo o tem, kako dobro ali slabo so pripravljena na izzive pametne industrije ter nadaljnje smernice in priporočila za izboljšanje stanja v organizaciji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj