Ministrstvo za gospodarstvo objavilo Javni poziv za predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko-razvojno-logistične infrastrukture

Ministrstvo za gospodarstvo objavilo Javni poziv za predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko-razvojno-logistične infrastrukture

06. 01. 2010

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, 18.12.2009, www.mg.gov.si

Mag. Darja Radić, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, je danes na novinarski konferenci predstavila Javni poziv za predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko-razvojno-logistične infrastrukture nacionalnega pomena, ki ga je ministrstvo objavilo na spletni strani.

Javni poziv je namenjen pripravi na učinkovito izvedbo ukrepa vzpostavitve gospodarsko-razvojno-logističnih središč kot infrastrukturne platforme. Vzpostavitev gospodarsko-razvojne infrastrukture je ena od štirih razvojnih prednostnih nalog Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR). Ključna usmeritev v izvajanju OP RR je doseči inovativno, dinamično in odprto Slovenijo z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu.

»Ta ukrep je eden najpomembnejših ukrepov Ministrstva za gospodarstvo na področju spodbujanja podjetništva, konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v prihodnjem obdobju. To je platforma, na katero bomo navezovali tudi vse finančne inštrumente, ki so že razviti in tudi tiste, ki še bodo zaživeli v letu 2010, » je dejala mag. Radić.

Državna sekretarka je povedala, da je Vlada RS včeraj potrdila program Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2010, v katerem se uvaja nove inštrumente, ki bodo dopolnitev projektu vzpostavitve gospodarsko-razvojno-logistične infrastrukture. »Na ta na način na Ministrstvu za gospodarstvo sestavljamo celovito politiko spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti s poudarkom na področju tehnološkega razvoja v prihodnjih letih. Želimo vzpostaviti partnerski stik z gospodarstvom in se mu s svojimi inštrumenti čim bolj približati,« je še dodala državna sekretarka.

Ambicija vzpostavljanja gospodarsko-razvojnih-logističnih središč je, da se nanje navezujejo tudi ostale razvojno inovacijske, tehnološke in druge iniciative, kot so centri odličnosti, tehnološke platforme, tehnološke mreže in ipd., ki že delujejo oz. se razvijajo ali načrtujejo v okviru drugih prednostnih usmeritev OP RR in/ali drugih ukrepov slovenske razvojne politike. Z namenom doseganja optimalnih sinergij za zagotavljanje razvojnega in tehnološkega preboja ukrep predpostavlja povezovanje vseh, tudi že v preteklosti podprtih razvojno-raziskovalnih, infrastrukturnih in drugih razvojnih projektov v celovita razvojna središča z visoko usposobljenimi kadri z znanjem in kompetencami, ki so nujni za tehnološki razvoj in zagotavljanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V skladu s tem je cilj tega ukrepa vzpostaviti učinkovito celovito podporno infrastrukturo okolje za nastajanje in delovanje novih visoko tehnoloških in inovativnih podjetij.

Več...

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj