Koledar poročanja za mesec avgust 2019

Koledar poročanja za mesec avgust 2019

06. 08. 2019

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 31. 7. 2019, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2019

Do 12. 8.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2019

Do 14. 8.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2019

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2019

Do 16. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za julij 2019, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.8.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za julij 2019

Do 20. 8.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2019
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2019
 • Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2019
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2019
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019
 • Obrazec DDV-O za julij 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019 (op. plačilo DDV je 30. 8.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za julij 2019 po OPSVZ/OPSVL

Do 22. 8.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 15. 8.)

Do 23. 8.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 8.

 • Obrazec DDV - O - Obračun DDV za julij 2019
 • Obrazec PD - O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za julij 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2019

Do 31.8.

 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2019 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2019

Do 2. 9.

 • Sicer do 31. 8. - skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2018
 • Sicer do 31. 8. - skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2018
 • Sicer do 31. 8. - Obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota? V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj