Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC II

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC II

04. 01. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 31.12.2010, Stran: 3239

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo in nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v medpodjetniških izobraževalnih centrih – MIC.

Ti centri predstavljajo podporno opravljanje nalog na področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, priprave kandidatov za mojstrske delovodske oziroma poslovodske izpite, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 7.597.495,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 22.2.2011, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu, dne 12. januarja 2011, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Prav tako so informacije na voljo po e-pošti: mateja.tilia@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mss.gov.si/ in na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, pri Mateji Tilia, vsak delovnik, od 12. ure do 15. ure.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj