Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2019

Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2019

23. 07. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 19. 7. 2019, Stran: 1588

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju Občine Ilirska Bistrica, v OPN v enoti EUP IB 07/4-1G, s sofinanciranjem stroška nakupa zemljišča.

Namen razpisa: Namen je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,
  • podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica,
  • podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 75.000,00 evrov.

Razpisnik: Občina Ilirska Bistrica

Rok: Rok za prijavo je 31. 7. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in Tanja Šajina, Tel: (05) 71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih osebah.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj