Javni razpis za izbor partnerske banke za opravljanje finančnih storitev po pooblastilu v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Javni razpis za izbor partnerske banke za opravljanje finančnih storitev po pooblastilu v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

27. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 105, Datum: 24.12.2010, Stran: 3169

Predmet razpisa: zbiranje ponudb za opravljanje finančnih storitev po pooblastilu v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Sklad bo razdeljeval regionalne spodbude v sledečih ocenjenih vrednostih: v letu 2011 v višini 25 mio. EUR, v letu 2012 v višini 21 mio. EUR, v letu 2013 v višini 21 mio. EUR in v letu 2014 v višini 20 mio. EUR. Razdelitev spodbud se opravlja v obliki dolgoročnih posojil in v obliki nepovratnih sredstev.

Zavezanci za plačilo storitev so upravičenci do spodbud Sklada, in sicer v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Rok: Rok za oddajo ponudb je 7.1.2011.

Dodatne informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, Kontaktna oseba: mag. Benjamin Vrankar, Tel: (01) 836-19-53, E-mail: benjamin.vrankar@rdf-sklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletnih straneh Sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

Več: www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/javni-razpis-za-izbor-partnerske-banke

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj