Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura)

Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura)

27. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 105, Datum: 24.12.2010, Stran: 3147

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so:

– pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije;

– združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov ali solastnikov zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije;

– občine, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Republike Slovenije;

– zveze občin, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od 27.12.2010 do vključno 1.3.2011, do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
  • INFO točke KGZS

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh ARSKTRP: http://www.aktrp.gov.si/ in MKGP: http://www.mkgp.gov.si/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj