Javni poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij Koroške

Javni poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij Koroške

16. 07. 2019

Objavljeno: Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., 10. 7. 2019, www.rra-koroska.si

Predmet razpisa: 5-zvezdična doživetja so torej temeljni gradnik izpolnjevanja obljube Slovenije kot zelene butične destinacije, saj s svojo visoko kakovostjo, razlikovalno noto, avtentičnostjo, zelenim duhom, lokalnim karakterjem, dodelanim pristopom in storitvijo ter močno izraženo osebno izkustveno noto ustvarjajo višjo dodano vrednost in nagovarjajo zahtevnega obiskovalca. 

Namen razpisa: RRA Koroška želi z oblikovanjem in razvojem 5-zvezdičnih doživetij na destinaciji Koroška, podpreti obljubo Slovenije kot zelene, butične destinacije za tovrstna doživetja in hkrati z razvojem ponudbe vzpodbuditi konkurenčnost destinacije na področju turizma. RRA Koroška tako objavlja »Poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij«, ki poteka v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga sofinancirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije.

Regionalni poziv je namenjen nosilcem turistične ponudbe, ki izvajajo svoje dejavnosti na območju turistične destinacije Koroška (občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica).

Cilji razpisa: Nosilec poziva želi z omenjenim pozivom:

 • spodbuditi razvoj, ustvarjalnost in inovativnost s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni in na ravni destinacije;
 • spodbuditi razvoj turističnih produktov z dodano vrednostjo za zahtevnejšega obiskovalca, ki bodo podpirali obljubo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5- zvezdična doživetja;
 • spodbuditi nosilce turistične ponudbe na destinaciji k nadgradnji obstoječih in razvoju novih turističnih produktov v visoko kakovostna, razlikovalna, unikatna, avtentična in zelena doživetja, z lokalnim karakterjem, dodelanim pristopom in storitvijo ter močno izraženo izkustveno in osebno noto, ki bodo ustvarili višjo dodano vrednost in nagovarjali zahtevnega obiskovalca;
 • ustvariti pogoje za uspešnejše pozicioniranje in trženje turistične ponudbe Koroške na domačem in tujem trgu;
 • izbrati 5 nosilcev turističnih produktov, ki bodo pod strokovnim mentorstvom nadgradili svojo obstoječo ponudbo v 5-zvezdična turistična doživetja skladna s kriteriji STO ter jo konkretizirali z izpolnitvijo prijave na nacionalni poziv STO za 5- zvezdična doživetja

Pogoji za sodelovanje:

 • Prijavitelj ob oddaji obrazca »PRIJAVA NA POZIV« (prijava) posluje vsaj pol leta.
 • Prijavitelj, ki želi ponujati večdnevna doživetja, mora imeti za to dejavnost ustrezno licenco oz. je v postopku pridobivanja takšne licence oz. se mora pri ponudbi doživetja povezati z nosilcem takšne licence, ki zanj vrši prodajo takega paketa.
 • Predlagano 5-zvezdično doživetje je oz. bo vodeno.
 • Prijavitelj prevzema odgovornost oz. zagotavlja celotno izvedbo doživetja.
 • Prijavitelj bo v okviru poziva razvijal obstoječe, nadgrajeno ali novo turistično doživetje, ki ga je v danem časovnem in vsebinskem okviru projekta realno oblikovati v 5-zvezdično doživetje oz. najkasneje do 30.6.2020 lansirati na trg, v kolikor se doživetje še ne izvaja.
 • Prijavitelj v prijavi na kratko opiše obstoječi turistični produkt oz. doživetje, ki ga želi v okviru poziva nadgrajevati oz. predstavi idejno zasnovo načrtovanega in realno izvedljivega 5-zvezdičnega doživetja.
 • Prijavitelj v prijavi ustrezno utemelji zadostne kadrovske oziroma finančne resurse za izvedbo predlaganega 5-zvezdičnega doživetja.
 • Prijavitelj zagotavlja izvedbo doživetja v slovenskem in vsaj v enem tujem jeziku.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je 24. 7. 2019.

Dodatne informacije: RRA Koroška d.o.o., Tel: (05) 90 85 190, e-pošta: info@rra-koroska.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj