Javni poziv - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019

Javni poziv - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019

18. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14. 6. 2019, Stran: 1377

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2019 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije) sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinaciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo v primeru odobritve sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2019, upravičeni tudi do sofinanciranja s sredstvi Ministrstva.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Način prijave: Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019«.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si.

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

Podprogram za okoljske ukrepe:

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov:
  • Tatjana Orhini Valjavec, Tel: (01) 478-74-54 ali (01) 478-73-10 tajništvo, ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost:
  • mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: (01) 478-74-83 ali (01) 478-74-75 tajništvo, ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
  • Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej
  • Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.
  • Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, Tel: (01) 478-73-39 ali (01) 478-73-10 tajništvo ali e-pošta: nives.nared@gov.si.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj