Javna dražba za prodajo poslovnega prostora - Radlje ob Dravi

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora - Radlje ob Dravi

06. 01. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 107, Datum: 24.12.2009, Stran: 3223

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11, v skupni izmeri 60,04m2, ki se nahaja v 1. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu Koroška cesta 1a, v Radljah ob Dravi, stoječega na parc.št. 816/2, ID stavbe: 332, številka dela stavbe 12.E, ZKV 978/13. Poslovni prostor obsega dve pisarni na zahodni strani objekta, dve pisarni na vzhodni strani objekta in dislociran pomožni prostor. Vsi prostori so dostopni iz skupnega hodnika. Sanitarije so skupne in niso predmet prodaje.

Ena pisarna na vzhodni strani objekta je zasedena – oddana v najem. Za predmetni prostor stopi kupec poslovnega prostora v pravice in obveznosti najemodajalca v skladu z 31. členom Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74; Uradni list RS, št. 32/00 in 102/02).

Izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 45.702,66 EUR (DDV oziroma davek na promet nepremičnin nista vključena).

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV oziroma davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so državljani RS. Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Občina Radlje ob Dravi

Rok: Rok za oddajo prijav je 12.1.2010 do 15. ure. Javna dražba bo potekala dne 13. 1. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, soba 313/III.

Dodatne informacije: Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številki: (02) 88-79-635, kjer lahko interesenti dobijo tudi dodatne informacije. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe daje višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, Nadja Volmajer – Bezjak.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine Radlje ob Dravi ali na spletni strani: www.radlje.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009107.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj