Delo na črno – spremembe prihodnje leto

Delo na črno – spremembe prihodnje leto

14. 12. 2010

Objavljeno: Data d.o.o., 29.11.2010, http://data.si/

Ocena, kako razširjeno je pri nas delo na črno, se giblje med 17 in 25 odstotki.

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je še v medresorskem usklajevanju, bo predvidoma sprejet do marca prihodnje leto.

Kaj je delo na črno?

Pri delu na črno gre za opravljanje dejavnosti, bodisi da pravni subjekti, podjetja ali samostojni podjetniki to opravljajo v neskladju s svojimi akti, ki določajo njihovo dejavnost, bodisi gre za šušmarstvo – za posameznike, ki sploh nimajo registrirane dejavnosti. Pri zaposlovanju na črno delavci delajo brez pogodbe in niso prijavljeni v ustrezno zavarovanje, študentje pa delajo brez napotnice.

Zakon opredeljuje tudi izjeme, kdaj opravljanje dejavnosti ni delo na črno. Gre za sosedsko pomoč, delo v lastni režiji in prostovoljno, karitativno ali osebno dopolnilno delo. Zakon natančno določa tudi vlogo nadzornih organov; po novem bo imela pristojnosti carinska uprava.

Če bodo nadzorniki odkrili, da nekdo dela na črno, ga bo moral delodajalec zaposliti za poln delovni čas in mu za tri mesece za nazaj poravnati vse obveznosti. Če nadzorniki odkrijejo delo na črno po zdaj veljavnem zakonu, sta v prekršku delavec in delodajalec. V predlogu spremenjenega zakona je pri tem določilu predvidena sprememba – če bo delo na črno prijavil delavec, ga ne bodo obravnavali kot kršitelja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj