Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Radeče za leto 2019

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Radeče za leto 2019

04. 06. 2019

Objavljeno: Občina Radeče, 29. 5. 2019, www.radece.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče.

V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep A: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • Ukrep B: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Sredstva za ukrep A (Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.

Namen ukrepa B (Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče za leto 2019, znaša 5.000,00 €, in sicer za ukrep A (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) v višini 2.500,00 €, za ukrep B (spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) pa v višini 2.500,00 €.

Razpisnik: Občina Radeče

Rok: Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče, Kontaktna oseba: Dalibor Crljenkovič, Tel: (03) 568 08 00, e-naslov: info@radece.si.

Razpisna dokumentacija: Vlogi Občine Radeče sta dostopni na spletni strani Občine Radeče: www.radece.si, možno pa ju je tudi osebno prevzeti v sprejemni pisarni Občine Radeče v času uradnih ur, in sicer z dnem objave na uradni spletni strani Občine Radeče.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj