Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

04. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 31. 5. 2019, Stran: 1166

Obvestilo: 31. 5. 2019 - Potencialne prijavitelje obveščamo, da bodo izvedeni informativni dnevi na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Priporočamo, da redno spremljate našo spletno stran, na kateri bomo navedli lokacije in datume informativnih dni.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

  • a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
  • b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Regija izvajanja: Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:

  1. rok: 30. 9. 2019
  2. rok: 30. 9. 2020
  3. rok: 30. 9. 2021
  4. rok: 30. 9. 2022

V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: showroom@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj