Javna dražba poslovnega prostora - Tržič

Javna dražba poslovnega prostora - Tržič

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3072

Predmet razpisa: Predmet prodaje je prazen poslovni prostor, v izmeri 46,56 m2, 2. etaža, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, v izmeri 773,00 m2, na naslovu Koroška cesta 7, Tržič.

Izklicna cena: 25.058,85 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU.

Razpisnik: Občina Tržič

Rok: Javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v torek dne 18. 1. 2011, s pričetkom ob 14. uri.

Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino.

Dodatne informacije: Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Jasni Kavčič, Tel: (04) 59-71-531 ali (031) 554-142.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010100.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj