Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Postojna

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Postojna

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3080

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem: nepremičnina v naravi predstavlja gostinski lokal, v izmeri 49 m2, zastekljeno teraso, v izmeri 15,68 m2, z možnostjo uporabe zunanjega letnega vrta, skladišče embalaže v kleti, v izmeri 7,45 m2, skladišče pijač v kleti, v izmeri 2,69 m2, prho v kleti, v izmeri 1,13 m2, garderobo in WC za zaposlene, oboje v kleti, v izmeri 6,42 m2, ter souporabo prostora za čistila v kleti, v izmeri 1,56 m2 in souporabo moškega in ženskega WC v kleti, v izmeri 12,32 m2.

Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, Postojna.

Najnižja ponudbena cena – najemnina za nepremičnino znaša 1.428,00 EUR mesečno brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23.12.2010, do 12. ure.

Dodatne informacije: Občina Postojna, Kontaktna oseba: Robert Ozbič, Tel: (05) 72-80-783.

Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.

Razpisna dokumentacija: Razpisni dokumentacijo lahko ponudniki brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, soba št. 3/2) ali na spletni strani: http://www.postojna.si/ med aktualnimi razpisi.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010100.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj