Javna dražba poslovne stavbe - Škofja Loka

Javna dražba poslovne stavbe - Škofja Loka

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3069

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovna stavba na naslovu Blaževa ulica 14 v Škofji Loki (razen prostora, ki meri 15,29 m2, ki je v lasti vsakokratnega lastnika podvložka 1454/3, k.o. Škofja Loka).

Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 186.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Javna dražba bo 18. 1. 2011, v prostorih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, na Partizanski cesti 1C, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najpozneje 17.1.2011, do 15. ure oddati ustrezna dokazila.

Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se obrnite na Judito Šega, iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, Tel: (04) 506-07-00, E-naslov: judita.sega@guest.arnes.si, in direktorico Natašo Budna-Kodrič, Tel: (01) 306-13-06, E-naslov: natasa.budna@zal-lj.si.

Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru.

Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe bodo objavljene na spletnih straneh: http://www.mk.gov.si/ in http://www.zal.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010100.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj